Ce înseamnă “pârjol”?

“pârjol” în DEX

  • PÂRJÓL, pârjoluri, s. n. 1. Foc mare și iute; incendiu violent și mistuitor. ◊ Expr. A face pârjol = a nimici (prin foc); a face prăpăd, a prăpădi. A da pârjol = a da foc, a distruge (prin foc); a incendia. A plânge cu foc și pârjol = a plânge cu desperare. A se face foc și pârjol = a-și ieși din fire, a se înfuria foarte tare. 2. Căldură mare și înăbușitoare; arșiță, zăpușeală, zăduf. 3. Fig. Prăpăd, dezastru, calamitate, pustiire, urgie. – Din pârjoli (derivat regresiv).
  • PÂRJOL, com. în jud. Bacău, situată în depr. Tazlău-Cașin, pe râul Tazlău; 6.965 loc. (2003). Expl. de petrol. Centru de ceramică populară (Băhnășeni) și de prelucr. artistică a lemnului (Pustiana). Bisericile Sfinții Voievozi (1822-1825, renovată în 1919) și Schimbarea la Față (1858-1861), în satele Băhnășeni și Câmpeni.
  • pârjól (pop.) s. n., pl. pârjóluri

Care este sinonimul cuvântului “pârjol”?

  • PÂRJÓL s. 1. v. incendiu. 2. v. vâlvătaie. 3. v. caniculă.