Ce înseamnă “fondul monetar internațional”?

“fondul monetar internațional” în DEX

  • FONDUL MONETAR INTERNAȚIONAL (F.M.I.; în engl.: Internațional Monetary Fund – I.M.F.), agenție specializată guvernamentală (din 1947) în cadrul sistemului O.N.U., cu sediul la Washington (S.U.A.), creată la 27 dec. 1945 în urma Conferinței de la Bretton Woods din 22 iul. 1944 (își începe activitatea la 1 mart. 1947), în scopul promovării cooperării în sectoarele monetar și al stabilității valutare, prin acordarea de împrumuturi țărilor membre care evidențiază un deficit al balanței de plăți. F.M.I. are 183 state membre (2002), printre care și România (din 9 dec. 1972).

“fondul monetar internațional” în Dicționarul Financiar-Bancar

  • organism international, care functioneaza pe langa ONU si care s-a creat ca urmare a Conferintei financiar-monetare de la Bretton Woods(1944). Rolul fondului se canalizeaza in 3 directii : * activitatea de supraveghere a politicilor financiar-monetare ale tarilor membre ;*acordarea de asistenta tehnica, consultanta ; *acordarea de asistenta financiara(facilitati de imprumut). Resursele fondului sunt : cotele de participare ale tarilor membre(detin ponderea cea mai mare in totalul resurselor) ; imprumuturile contractate de FMI de la tarile dezvoltate.Cotele de participare, potrivit statutului FMI(1944), se stabilesc in functie de 5 indicatori(parametrii)- care reflecta puterea economica si financiara : *2%din Venitul national ; *5% din rezervele monetare oficiale(aur si devize) ; *10% din media importurilor ; *10% din variatie cresterii exporturilor ; aceste 4 elemente insumate erau apoi majorate cu ponderea exporturilor in venitul national. Dupa 1990, in formula de calcul au fost introduse urmatoarele elemente : *marimea PIB al tarii respective, media lunara a rezervelor monetare oficiale, media anuala a platilor curente, media anuala a veniturilor/incasarilor curente, variatie veniturilor/incasarilor curente. Atata timp cat a functionat etalonul aur-devize, cota de participare era varsata in urmatoarele proportii: 5% partea varsata in aur(transa aur) si 75%-partea varsata in moneda nationala(transa credit). Dupa trecerea la etalonul puteree de cumparare s-a oferit posibilitatea alegerii de catre fiecare stat membru a modalitatii de varsare a celor 25%, care inainte se varsa in aur:- fie in DST, fie in USD, iar cota de 75% se varsa in continuare in moneda nationala. Vezi si OBLIGATIILE ASUMATE DE O TARA CARE ADERA LA FMI.