Ce înseamnă “darmstadt”?

“darmstadt” în DEX

  • Darmstadt n. oraș în Germania: 82.000 loc., cap. marelui ducat Hessa-Darmstadt.
  • DARMSTADT [dármștat], oraș în SV Germaniei (Hessen), la S de Frankfurt am Main; 315 mii loc. (1991, cu suburbiile). Nod de comunicații. Ind. constr. de mașini, electrotehnică, chimico-farmaceutică, ușoară și alim. Poligrafie Palat(sec. 18), Primărie (sec. 16, reconstruită în sec. 20). Muzee. Institut politehnic (1836). Menționat documentar în sec. 11. Oraș din 1330. Alipit la Hessen în 1479, a devenit capitala acestuia între 1567 și 1945. Important centru cultural în sec. 18-19.