Ce înseamnă “darabani”?

“darabani” în DEX

  • darabani m. pl. od. pedestrimea moldovenească (corespunzând dorobanților munteni): darabanii cei cu plete tot sinețe lungi purtând NEGR. [Vechiu-rom. darabant (Miron Costin); v. dorobanț].
  • Darabani pl. târg în jud. Dorohoiu cu 3000 loc.
  • DARABANI, oraș în jud. Botoșani, în Dealurile Ibăneștilor; 12.049 loc. (1995). Expl. de calcar, nisip cuarțos și gips. Produse textile și alim.; prelucr. lemnului; covoare; ceramică. Centru pomicol. Menționat documentar ca sat în 1569, sub denumirea de Căbiceni, iar ca târg în 18835-1837. Oraș (1936-1950; și din 1968).