Ce înseamnă “dârjov”?

“dârjov” în DEX

  • DÂRJOV, râu, afl. stg. al Oltului, la S de Slatina; 35 km. Izv. din S Platformei Cotmeana și străbate C Boianului. Pe valea acestui râu, în apropiere de Slatina, s-au descoperit vestigiile materiale ale Culturii de Prund (unelte, așchii, resturi fosile etc.) din Paleoliticul inferior (Pleistocen inferior-mediu).