Ce înseamnă “dârjiu”?

“dârjiu” în DEX

  • DÂRJIU, com. în jud. Harghita; 1.304 loc. (1995). Biserica romanică cu adaosuri gotice (sec. 14-15), fortificată în sec. 16; picturi murale din 1419.