Ce înseamnă “dângeni”?

“dângeni” în DEX

  • DÂNGENI, com. în jud. Botoșani, pe Jijia; 2.936 loc. (1995). Stație de c. f. Complex avicol.