Ce înseamnă “curtuișeni”?

“curtuișeni” în DEX

  • CURTUIȘENI, com. în jud. Bihor; 4.064 loc. (1991). Stație de c. f. Vestigii din epoca bronzului și importantă cetate geto-dacică (sec. 2-1 î. Hr.).