Ce înseamnă “cucuteni”?

“cucuteni” în DEX

  • CUCUTENI 1. Com. în jud. Iași; 1.438 loc. (1991). 2. Cultură neolitică (milen. 4-3 î. Hr.) răspîndită în Moldova, Muntenia de NE, Transilvania de SE și în reg. dintre Prut și Nipru. Are mai multe faze de dezvoltare, notate cu A, A-B și B, și se caracterizează printr-o ceramică de foarte bună calitate, bogat și variat pictată, predominînd decorul în spirală. Pe terit. Transilvaniei este cunoscută sub numele de Ariușd, iar la E de Prut sub cel de Tripolie.
  • Cucuteni pl. sat în județul Iași, unde s’au aflat diferite antichități: 2400 loc.