Ce înseamnă “crișcior”?

“crișcior” în DEX

  • CRIȘCIOR, com. în jud. Hunedoara, pe Crișul Alb; 4.647 loc. (1991). Expl. forestiere, de min. auroargentifere și andezite. Termocentrală (Gura Barza). Flotație; prefabricate din beton. Biserică ridicată la sfîrșitul sec. 14 de cnejii români din familia Bălea.