Ce înseamnă “covurlui”?

“covurlui” în DEX

  • COVURLUI, Cîmpia ~, cîmpie deluroasă joasă (sub 200 m alt.) la N de Galați, între Valea Gerului și Prut, drenată de Geru, Suhurlui, Lozova, Chineja ș.a. Relief de terase și cîmpuri interfluviale cu alt. ce scad de la 214 m în N (Băleni) la 60 m în S (Smîrdan). Culturi agricole.