Ce înseamnă “cottbus”?

“cottbus” în DEX

  • COTTBUS, oraș în E Germaniei (Brandenburg), pe Spree; 128,5 mii loc. (1988). Nod de comunicații. Echipament electric și de transport. Siderurgie. Postavuri, covoare, tricotaje, produse alim. Biserică (sec. 14), castel (sec. 18). Muzeu. Menționat documentar în 1156.