Ce înseamnă “costișa”?

“costișa” în DEX

  • COSTIȘA 1. Com. în jud. Neamț, pe Bistrița; 3.711 loc. (1991). Hidrocentrală. Stație de c. f. Pe terit. acesteia a fost descoperită o așezare fortificată, cu șanțuri de apărare, datînd din epoca Bronzului (sec. 19-14 î. Hr.). 2. Cultură din Bronzul mijlociu răspîndită în NE Moldovei. Denumită astfel după așezarea descoperită în com. cu același nume. Cultură a populației autihtonice romanice, de la E de M-ții Carpați, dezvoltată în sec. 5-7. Denumită și C.-Botoșana.
  • costíșă f., pl. e. Coastă de deal. Fig. Iron. A paște la costișă, a sta fără grijă și a nu ști ce se petrece pe socoteala ta. V. murg.
  • costíșă s. f., art. costíșa, g.-d. art. costíșei; pl. costíșe

“costișa” în Dicționar Român - Englez

  • slope
    declivity (versant)
    side

Care este sinonimul cuvântului “costișa”?

  • COSTÍȘĂ s. v. pantă.