Ce înseamnă “coresi”?

“coresi” în DEX

  • CORESI (?- după 1581, n. Tîrgoviște), traducător și tipograf român. A avut un rol esențial în introducerea limbii naționale în cultul religios. Tipăriturile sale apărute la Brașov („Catehismul”, 1559; „Tetraevangheliarul”, 1561; „Apostolul”, 1563; „Liturghierul”, 1570; „Psaltirea”, 1570; „Evanghelie cu învățătură”, 1581 ș.a.), unele influențate de luteranism și calvinism, sînt monumente de limbă veche românească. A utilizat graiul din Țara Românească și din S Transilvaniei, care stă la baza formării limbii române literare.
  • Coresi (Diaconul) m. scriitor român din sec. XVI, traducătorul primei Psaltire tipărite (1525-1600).