Ce înseamnă “comănești”?

“comănești” în DEX

  • COMĂNEȘTI, oraș în jud. Bacău, în aval de confl. rîului Asău cu Trotuș; 25.144 loc. (1991). Expl. carbonifere (primele din 1828). Termocentrală. Combinat pentru industrializarea lemnului (mobilă curbată, placaj, cherestea); produse alim. Declarat oraș în 1952.
  • Comănești pl. 1. comună pe dreapta Trotușului în jud. Bacău; 4500 loc. Puțuri de păcură; 2. comună în Bucovina: 2064 loc.