Ce înseamnă “columbus”?

“columbus” în DEX

  • COLUMBUS [cəlámbəs] 1. Oraș în NE S.U.A., centru ad-tiv al statului Ohio; 1,34 mil. loc. (1988, cu suburbiile). Aeroport internațional. Expl. de huilă, min. de fier și gaze naturale. Ind. metalurgică, chimică, constr. de vagoane, automobile, echipament electric, sticlă, produse alim. Trei universități; institut de tehnologie. 2. Oraș în SE S.U.A. (Georgia); 239,4 mii loc. (1980, cu suburbiile). Metalurgie; țesături, îngrășăminte chimice, mașini agricole, cărămizi.