Ce înseamnă “colentina”?

“colentina” în DEX

  • COLENTINA, rîu., afl. stg. al Dîmboviței; 98 km. Izv. din dealurile Tîrgoviștei, trece prin Buftea și București; în cursul inferior are numeroase lacuri antropice (Ciocănești, Buftea, Mogoșoaia, Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Fundeni, Pantelimon I și II, Cernica ș.a.) amenajate pentru agrement.
  • Colentina f. 1. pârâu al Dâmboviței, curge paralel cu acest râu; 2. comună In jud. Ilfov cu un spital: 1100 loc.