Ce înseamnă “coșula”?

“coșula” în DEX

  • COȘULA, mănăstire în com. Copălău, jud. Botoșani, ctitorie a marelui vistiernic Mateiaș, din 1535. Plan triconc. Pictată în interior și la exterior (fațada) între 1571 și 1581. În sec. 19 i se adaugă un pridvor și este repictată. Turnul-clopotniță și incinta sînt refăcute în sec. 20.
  • Coșula f. plasă și mănăstire în jud. Botoșani; 4000 loc.