Ce înseamnă “cloșani”?

“cloșani” în DEX

  • CLOȘANI, Peștera ~, formațiune carstică situată la poalele M-ților Mehedinți, pe dr. văii Motru Sec, la 433 m alt. Lungime: 1.100 m. Săpată în calcare tithonice, peștera este formată din două galerii (Galeria cu apă și Galeria Matei Ghica), care conțin concrețiuni calcaroase, lacuri subterane și resturi fosile de Ursus spalaeus. Monument al naturii.
  • Cloșani pl. plaiu și comună în jud Mehedinți, punct de trecere peste munți în Transilvania: 1100 loc. Aci fu vătaf de plaiu Tudor Viadimirescu.