Ce înseamnă “ciumești”?

“ciumești” în DEX

  • CIUMEȘTI 1. Sat în com. Sanislău (jud. Satu Mare), pe terit. căruia au fost descoperite numeroase urme de locuire din Paleolitic, Neolitic și epoca bronzului. A mai fost scoasă la suprafață o importantă așezare nefortificată și o necropolă birituală, ambele aparținînd celților (sec. 3-2 î. Hr.). Biserică gotică (sec. 15) și biserică barocă (sec. 18). 2. Cultură neolitică (sfîrșitul mileniului 5 î. Hr. – începutul milen. 4 î. Hr.), cu largă arie de răspîndire în NV României.