Ce înseamnă “ciudad guyana”?

“ciudad guyana” în DEX

  • CIUDAD GUYANA (SAN TOMÉ DE GUYANA), oraș în NE Venezuelei (Bolivar) la confl. fl. Caroni cu Orinocco; 510 mii loc. (1989, cu suburbiile). În apropiere, mari expl. de min. de fier, mangan și bauxită. Ind. chimică, uzină de aluminiu. Oraș nou, întemeiat în 1961, prin unirea a cinci localit.