Ce înseamnă “ciucaș”?

“ciucaș” în DEX

  • CIUCAȘ, masiv muntos situat în partea de S a Carpaților Orientali, între rîurile Teleajen, Buzău (spre E) și Doftana (spre V). Este alcătuit din conglomerate și calcare care dau un relief ruiniform, spectaculos, cu abrupturi (sectorul Tigăilor Mari și Mici), și stînci izolate („Sfinxul Bratocei”, „Porumbelul Bratocei”, unele dintre ele avînd și forma unor ciuperci uriașe), turnuri, coloane, hornuri. Alt. max.: 1.956 m (vf. Ciucaș). Rezervație complexă. Obiectiv turistic.