Ce înseamnă “cisnădie”?

“cisnădie” în DEX

  • CISNĂDIE, oraș în jud. Sibiu, în Depr. Sibiului; 20.550 loc. (1991). Termocentrală. Expl. și prelucr. primară a lemnului, ind. textilă (stofe de lînă, covoare plușate, covoare naționale, țesătorie de mătase și filatură de bumbac). Muzeu etnografic. Biserică romanică (sec. 13-15), nucleu al unei cetăți puternic fortificate (sec. 16-17). Întemeiat la mijlocul sec. 12 de coloniști sași; menționat în 1323 ca oraș.