Ce înseamnă “ciortești”?

“ciortești” în DEX

  • CIORTEȘTI, com. în jud. Iași; 4.743 loc. (1991). Expl. de gresii și calcare (Coropceni). Centru de vinificație.