Ce înseamnă “ciorani”?

“ciorani” în DEX

  • CIORANI, com. în jud. Prahova, pe Cricovu Sărat; 7.823 loc. (1991). Stație de c. f. Reșed. com. este satul Cioranii de Jos.