Ce înseamnă “cindrel”?

“cindrel” în DEX

  • CINDREL, culme situată în grupa muntoasă Parîng, între valea Sebeșului și cea a Sadului. Alt. max.: 2.244 m (vf. Cindrel). Alcătuit din roci metamorfice (gnaise, micașisturi, șisturi amfibolice); urme glaciare. Cunoscută și sub denumirea de M-ții Cibinului. Zonă de păstorit. Turism.