Ce înseamnă “ciclade”?

“ciclade” în DEX

  • CICLADE (KIKLADES),, arh. grecesc în M. Egee, alcătuit din 211 ins., dintre care unele vulcanice (Thira); 2,57 mii km2; 88,5 mii loc. (1981). Ins. pr.: Andros, Náxos, Páros, Tinos. Relief muntos. Expl. de min. de fier, bauxită, marmură. Citrice, măslini, cereale. Viticultură. Creșterea animalelor. Pescuit.