Ce înseamnă “ciacova”?

“ciacova” în DEX

  • CIACOVA, com. în jud. Timiș; 7.538 loc. (1991). Morărit. Centru pomicol. Stație de c. f. Donjon. (sec. 14).