Ce înseamnă “chitila”?

“chitila” în DEX

  • CHITILA, com. în Sectorul Agricol Ilfov; 10.517 loc. (1991). Expl. de argile. Constr. metalice; mat. de constr. (prefabricate din beton, cărămidă). Stație de c. f. Aici a funcționat prima fabrică de zahăr din România (1875).
  • Chitila f. sat în jud. Ilfov, stațiune de cale ferată. Fabrică de zahăr.