Ce înseamnă “chiaro”?

“chiaro” în DEX

  • Chiaro (Del) m. Raguzan de origină, a vizitat Muntenia sub Nicolae Mavrocordat și a rămas în țară (1710-1714) ca instructorul beizadelelor. A sa Istorie a Revoluțiunilor moderne din Valahia (publicată italienește la Veneția în 1718) descrie țara, natura, datinile, obiceiurile și religiunea locuitorilor Munteniei.