Ce înseamnă “ceylon”?

“ceylon” în DEX

  • CEYLON 1. Mare ins. în Oc. Indian, la SE de India, care formează statul Sri Lanka; 65,6 mii km2; 16,84 mil. loc. (1989). Relief de podiș muntos cu alt. max. de 2.524 m (vf. Pidurutalagala). Climă musonică cu precipitații bogate. Expl. forestiere, de grafit, pietre prețioase, ilmenit etc. Culturi de ceai, trestie de zahăr, bumbac, orez. 2. Denumirea pînă în 1972 a Rep. Sri Lanka.