Ce înseamnă “cetățeni”?

“cetățeni” în DEX

  • CETĂȚENI com. în jud. Argeș, pe Dîmbovița; 3.195 loc. (1991). Filatură de lînă cardată. Davă geto-dacică (sec. 2 î.Hr.-1 d. Hr.), avînd important rol comercial cu așezările din Transilvania. Schitul Negru Vodă, cu o biserică săpată în stîncă (c. sec. 14) și construcții anexe din sec. 19.