Ce înseamnă “ceptura”?

“ceptura” în DEX

  • CEPTURA, com. în jud. Prahova; 5.613 loc. (1991). Expl. petroliere și de lignit. Centru viticol. Reșed. com. este satul Ceptura de Jos. Vestigii arheologice ce atestă o perioadă îndelungată de locuire (milen. 3 î. Hr.sec. 1 d. Hr.).