Ce înseamnă “cenad”?

“cenad” în DEX

  • CENAD, com. în jud. Timiș; 3.943 loc. (1991). Centru pomicol. Stație de c. f. Vestigii neolitice, din epoca fierului, romană (sec. 2-4) și din perioada migrațiilor (sec. 6-12). Pe locul actualei comune a existat în sec. 10-11 așezarea Morisena, mneționată pentru prima dată la c. 1030 (urba Morisena), ca reședință a lui Ahtum. Se păstrează vestigiile cetății Morisena și ale mănăstirii Sf. Ioan Botezătorul (existentă înainte de 1002).