Ce înseamnă “cartagena”?

“cartagena” în DEX

  • CARTAGENA [cartahéna] 1. Oraș în SE Spaniei (Murcia), port comercial și militar la M. Mediterană; 169 mii loc. (1987, cu suburbiile). Expl. de min. argentifere, de plumb și zinc. Siderurgie, constr. navale, prelucr. petrolului. Nod de comunicații. Catedrală (sec. 13, restaurată). Fundat de cartaginezi la 227 î. Hr., apoi colonie romană. 2. Oraș în NV Columbiei, port la M. Caraibilor; 531,4 mii loc. (1985, cu suburbiile). Aeroport internațional. Export de petrol și cafea. Ind. chimică, textilă și piel.; prelucr. metalelor; șantiere navale. Universitate (1824). Fundat în 1533. Unul dintre pr. orașe ale Americii spaniole.
  • Cartagèna f. oraș în Spania, în provincia Murciei: 100.000 loc. Port militar pe Mediterana.