Ce înseamnă “calimah”?

“calimah” în DEX

  • CALIMAH (CALLIMACHOS) (c. 310 -c. 240 î. Hr.), poet și învățat din Alexandria. A scris lucrări de erudiție și a cultivat aproape toate genurile literare. Adept al poeziei lirice de formă concisă. S-au păstrat epigrame și imnuri.
  • CALIMAH, Codul ~, cod civil al Moldovei. Intrat în vigoare în 1817, în timpul domniei lui Scarlat Callimachi. Elaborat în limba neogreacă și tradus în limba română în 1833. Bazat pe obiceiul pămîntului și pe dreptul bizantin.
  • Calimah (Ioan) m. Domnul Moldovei (1758-1761). ║ (Grigore) fiul celui precedent (1761-1764). ║ (Alexandru), alt fiu al lui Ioan (1795-1799). ║ (Scarlat), Domnul Moldovei, încuraja școalele, agricultura și tipări un codice de legi, așa zisa Condica lui Calimah, tradusă din grecește (1812-1819). ║ (Gavril), mitropolit al Moldovei, frate cu Ioan Vodă Calimah (1760-1786).