Ce înseamnă “california”?

“california” în DEX

  • CALIFORNIA 1. Pen. în NV Mexicului, între Oc. Pacific și golful cu același nume, lungă de 1.200 km și lată de 50-250 km; c. 144 mii km2. Relief muntos cristalin și vulcanic. Alt. max.: 3.069 m (Cerro de la Encantada). Climă tropicală în S și subtropicală în N. Precipitații sub 250 mm anual. Vegetație xerofită. 2. Curentul Californiei, curent marin rece în E Oc. Pacific, în lungul coastelor de V ale S.U.A. Lungime: 550-650 km. Viteza: 0,9 km/h. Temperatura: 12-26ºC. 3. Golful Californiei, golf. al Oc. Pacific, între pen. cu același nume și coasta mexicană; c. 180 mii km2. Lungime: 1.240 km. Lățime max.: 220 km. Ad. max.: 3.292 m; ad. medie: 818 m. Maree: 2,9 m. Pescuit. Aici se varsă fl. Colorado. 4. Stat în SV S.U.A.; 411,1 mii km2; 28,6 mil. loc. (1989). Centrul ad-tiv: Sacramento. Expl. de petrol, gaze naturale, plumb, borax, magneziu, min. auroargentifere. Ind. de prelucr. a petrolului, echipament de transport (avioane), mașini electrice, cherestea, alim. Ind. cinematografică. Citrice, cereale, bumbac; viticultură; pomicultură; creșterea bovinelor. Turism.
  • California f. 1. (Vechea), vastă peninsulă în America de N., teritoriu al Mexicului cu 57.000 loc.; cap. La Paz; 2. (Noua), unul din Statele-Unite ale Americei de N., pe litoralul Oceanului Pacific, cu mine bogate de aur și argint, cu 3 480.000 loc., cap. Sacramiento. (Californian).