Ce înseamnă “calcidică”?

“calcidică” în DEX

  • CALCIDICĂ (gr. KHALKIDHIKI), Peninsula ~, pen. muntoasă în NE Greciei între G. Orfani la E și G. Salonic la V, continuată cu trei pen. mai mici: Kassándra, Sithonia și Athos. Expl. de pirite, min. de fier și de mangan. Izv. minerale. Măslini, citrice și viță de vie. Creșterea caprinelor și ovinelor. Pe terit. său se află rep. monastică Athos.
  • Calcidica f. peninsulă în Macedonia, care se termină la un căpătâiu cu muntele Athos.