Ce înseamnă “calacea”?

“calacea” în DEX

  • CALACEA, stațiune balneoclimaterică cu funcționare permanentă, în C. Vingăi, în raza com. Orțișoara (jud. Timiș), la 117 m alt. Climat continental moderat de cîmpie, cu veri răcoroase și ierni blînde. Izv. cu ape minerale bicarbonate, clorosodice, termale (38ºC) indicate în tratarea afecțiunilor reumatice și renale.