Ce înseamnă “căscioarele”?

“căscioarele” în DEX

  • CĂSCIOARELE, com. în jud. Călărași; 2.509 loc. (1991). Vestigii neolitice (milen. 2 î. Hr.), din epoca bronzului, a doua epocă a fierului (sec. 4-3 î. Hr.) și din sec. 6 d. Hr.