Ce înseamnă “căpîlna”?

“căpîlna” în DEX

  • CĂPÎLNA 1. Com. în jud. Bihor, pe Crișu Negru; 2.387 loc. (1991). 2. Sat în com. Gîlgău, jud. Sălaj. Aici, la 16 sept. 1437, în timpul răscoalei țărănești de la Bobîlna, s-a încheiat o „unire frățească” între nobilime, fruntașii secui și patriciatul săsesc (Unio trium nationum), îndreptată împotriva țăranilor răsculați și contra populației mojoritare românești, care urma să fie exclusă din viața politică a Transilvaniei. 3. Sat în com. Săsciori (jud. Alba). În apropiere (la c. 610 m alt.) a fost descoperită o cetate geto-dacică puternic fortificată (sec. 1 î. Hr. – 2 d. Hr.).