Ce înseamnă “călinești”?

“călinești” în DEX

  • CĂLINEȘTI 1. Com. în jud. Argeș; 11.058 loc. (1991). Stație de c. f. Biserică ridicată în sec. 18. Reșed. com. este satul Vrănești. 2. Com. în jud. Maramureș; 3.714 loc. (1991). Două biserici de lemn din sec. 17 și 18, cu pictură din sec. 18. 3. Com. în jud. Teleorman; 4.640 loc. (1991).