Ce înseamnă “călimănești”?

“călimănești” în DEX

  • CĂLIMĂNEȘTI, oraș în jud. Vîlcea, pe dr. Oltului; 8.633 loc. (1991). Hidrocentrală (38 MW). Îmbutelierea apelor minerale (Căciulata); expl. și prelucr. lemnului; mat. de constr. Stațiune balneoclimaterică cu ape minerale clorosidice, iodurate, bromurate, calcice, magneziene și sulfuroase. La Căciulata, localit. componentă a orașului, funcționează complexe sanatoriale (între care unul pentru tratarea afecțiunilor posthepatice). Menționat documentar în 1386. Din 1890 stațiune balneară, iar din 1927 a primit statutul de oraș. Aici, pe ostrovul din mijlocul Oltului, se află o biserică ridicată (1518-1522) în epoca lui Neagoe Basarab. În apropiere este situată mănăstirea Cozia. Muzeu.
  • Călimănești pl. sat în plasa Cozia din județul Vâlcea, stațiune balneară foarte căutată: 2033 loc. Apele-i minerale, cu izvoarele Căciulata și Bivolari pe malurile Oltului, conțin mai ales sulf.