Ce înseamnă “cîndești”?

“cîndești” în DEX

  • CÎNDEȘTI 1. Com. în jud. Dîmbovița; 3.476 loc. (1991). Centru pomicol. Reșed. com. este satul Cîndești-Vale. 2. Com. în jud. Neamț; 4.575 loc. (1991). Așezare carpatică cu tezaur de monede romane de argint (sec. 1-4). 3. Sat în com. Vernești, jud. Buzău. Aici s-au descoperit urmele unei culturi materiale, numită C., care atestă continuitatea populației autohtone în sec. 5-6.