Ce înseamnă “cîineni”?

“cîineni” în DEX

  • CÎINENI, com. în jud. Vîlcea, pe Olt; 3.280 loc. (1991). Stație de c. f. În raza comunei se găsesc patru biserici din sec. 18, reprezentative pentru faza de rusticizare a artei brîncovenești tîrzii. Reșed. com. este satul Cîinenii Mici.