Ce înseamnă “butung”?

“butung” în DEX

  • BUTUNG, ins. indoneziană în M. Flores, în SE ins. Sulawesi. Supr. c.: 4,6 mii km2, c. 110 mii loc. Oraș pr.: Baubau. Relief muntos cu alt. max. 1.140 m. Păduri tropicale. Culturi tropicale. Expl. și prelucr. lemnului.