Ce înseamnă “bun imobil”?

“bun imobil” în Dicționarul Contabil

  • lucru cu o asezare fixa si care, ca atare, nu poate fi mutat dintr-un loc in altul fara a-si pierde individualitatea ori fara a-si schimba destinatia initiala

“bun imobil” în Dicționarul Juridic

  • Lucru cu o asezare fixa si care, ca atare, nu poate fi mutat dintr-un loc in altul fara a-si pierde individualitatea ori fara a-si schimba destinatia initiala. Bunurile pot fi imobile prin natura lor, prin destinatie sau prin obiectul la care ele se aplica. Bunurile imobile prin natura lor sunt: pamantul si orice alte lucruri incorporate acestuia, cum ar fi cladirile, conductele, recoltele prinse de radacini si fructele de arbori neculese inca. Sunt bunuri imobile prin destinatie obiectele pe care proprietarul le afecteaza unui bun imobil fiind necesare pentru folosirea acestuia.Din aceasta categorie fac parte: anumalele si uneltele intrebuintate la lucrul pamantului, stupii cu roi, teascurile, utilajul industrial, obiectele al caror mod de asezare lasa a se intelege ca au fost destinate de catre proprietar sa ramana incorporate imobilului deorece sunt intarite cu gips, var var sau ciment ori nu pot fi scoase fara a fi deteriorate ori fara a i se aduce deteriorari partii respective din imobil. Sunt bunuri imobile prin obiectul la care se aplica: drepturile reale asupra imobilelor, drepturile de creanta al caror obiect este darea ori predarea unui lucru imobil, precum si actiunile in justitie privitoare la imobile. Regimul juridic al bunurilor imobile are anumite particularitati, printre care: posesia unui asemenea bun este aparata prin actiunea posesorie, care poate fi intentata de posesor, indiferent daca este sau nu si proprietarul imobilului respectiv; unele bunuri imobile, cum ar fi pamantul, sunt de regula scoase din circuitul civil; pentru instrainarea unor bunuri imobile, cum sunt constructiile, este necesara obtinerea prealabila a unei autorizatii de la organele administratiei de stat ori este obligatorie incheierea actului in forma autentica; instrainarea sau grevarea unui teren sau a unei constructii, bun comun, de catre unul din soti, in timpul casatoriei, se poate face numai cu consimtamantul expres al celuilalt; actiunile in justitie referitoare la bunurile imobile, denumite si actiuni reale, se intenteaza la instanta locului unde este situat imobilul; pentru instrainarea imobilelor este reglementat un sistem de publicitate; executarea silita asupra bunurilor imobile este supusa unor reguli speciale; ipoteca si uzucapiunea se aplica numai bunurilor imobile.