Ce înseamnă “buhuși”?

“buhuși” în DEX

  • BUHUȘI, oraș în jud. Bacău, pe Bistrița, în depr. Cracău-Bistrița; 22.777 loc. (1991). Hidrocentrală și termocentrală. Constr. de utilaje și piese de schimb pentru ind. ușoară. Veche fabrică de postav (1885). Filatură de celofibră și de lînă pieptănată; țesătorie de bumbac și lînă. Fabrică de mobilă; produse de panificație. Centru pomicol. Han (sec. 17). Biserica Mănăstirii Runcu (sec. 18). Atestat documentar din 1438, sub numele de Bodești (azi cartier). Declarat oraș în 1921.
  • Buhuși pl. târgușor în județul Neamțu; aproape de malul stâng al Bistriței: 4000 loc. Bâlciu în fiecare Marți. Fabrică de postav.