Ce înseamnă “budești”?

“budești” în DEX

  • BUDEȘTI, oraș în jud. Călărași, situat în C. Română, la confl. Dîmboviței cu Argeșul; 10.322 loc. (1991). Balastieră. Nod hidrotehnic. Mobilă, prelucr. maselor plastice și articole sportive. Fabrică de componente electronice. Produse alim. Declarat oraș în 1989.
  • BUDEȘTI 1. Com. în jud. Bistrița-Năsăud; 2.144 loc. (1991). 2. Com. în jud. Maramureș; 4.057 loc. (1991). Expl. de caolin. În raza ei se află una dintre cele mai reprezentative biserici de lemn maramureșene. 3. Com. în jud. Vîlcea; 5.172 loc. (1991). Biserică de lemn (sec. 17).
  • Budești pl. 1. sat în jud. Ilfov la confluența Dâmboviței cu Argeșul: 2800 loc.; 2. comună veche în Maramureș: 1823 loc. Mine de aur și de argint.