Ce înseamnă “budacu”?

“budacu” în DEX

  • BUDACU, masiv muntos cristalin în M-ții Bistriței (Carpații Orientali), situat între rîurile Neagra Broștenilor (la N) și Borca (la S). Constituit din calcare cristaline. Alt. max.: 1.859 m (vf. Budacu). Păduri și pajiști alpine.